اسپری آنتی گریول هافمن

* ضد خش

* محافظ قسمت زیرین خودرو در برابر ضربه و سنگریزه

* دارای ساختار الاستیکی

* مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی

* قابلیت رنگ پذیری

شرایط نگهداری : در محیط سرپوشیده و دمای زیر30 درجه سانتیگراد نگهداری گردد.

 دور از دسترس اطفال و کانون های آتش نگهداری شود..