اسپری انژکتور شوی هافمن

تمیز کننده قوی روغن و دوده

این اسپری برای تمیز نمودن سریع و موثر کاربراتور و انژکتور فرموله شده است. این اسپری به راحتی هرگونه آلودگی مانند روغن، دوده، گرد و غبار رسوب شده بر روی دیواره های منیفولد هوا، دریچه گاز (Throttle Body)، کاربراتور و انژکتور را بدون اینکه به هیچ یک از اجزاء قطعات یاد شده و آببندی آنها آسیبی برساند از بین می برد.

مزایای استفاده از اسپری تمیز کننده کاربراتور و انژکتور:

  • باز نمودن قفل انژکتور
  • پاک کننده همه اجزاء کاربراتور از هر نوع آلودگی
  • زدودن هرگونه آلودگی از منیفولد هوا و سیستم سوخت رسان خودرو
  • افزایش شتاب و قدرت موتور خودرو (با از بین رفتن رسوبات و آلودگیها از قطعات یاد  شده قدرت از دست رفته موتور بازیابی شده و شتاب افزایش می یابد)
  • کاهش مصرف سوخت و آلایندهای خروجی اگزوز
  • ایمن برای سنسور هوا و کاتالیست..