اسپری روان کننده 40 -MD هافمن

اسپری روان کننده 40 -MD هافمن

روان کننده چرخ دنده ها، لولا، قفل، قالب، پیچ و مهره و …

 برای از بین بردن زنگ زدگی اتصالات پیچ و مهره، جلوگیری از زنگ زدگی قطعات فلزی، روان کننده محلهای حرکتی مانند لولا، چرخ، زنجیر، بلبرینگ، پیچ و مهره و …

جلوگیری از سایش بین دو قطعه که روی هم حرکت می کنند و قطع صدای ناشی از سایش بین دو قطعه.