اسپری شیشه مات کن

اسپری شیشه مات کن

اسپری شیشه مات کن اطلس فام از بهترین مواد اولیه خارجی تهیه گردیده که برای مات نمودن کلیه سطوح شیشه ای و بی رنگ استفاده می گردد. لازم به ذکر است که با اسپری فوق بر روی سطوح فوق و هر سطح دلخواه با داشتن کلیشه می توانید طرح مورد نظر را ایجاد نمود که برای کارهای تزئینی و دکوراتیو خیلی مناسب می باشد.