اسپری کلیر (براق کننده )

اسپری کلیر  (براق کننده )

اسپری کلیر واکو از بهترین رزین تولید می گردد که برای براق نمودن سطوح مات، صنعت چوب و حفاظت سایر سطوح استفاده می گردد که به دلیل مقامت UV عالی و عدم زرد گرایی  از کیفیت بسیار خوبی برخوردا است و برای شرایط جوی و رطوبتی مقاوم می باشد..