تینر های فوری نوی

تینر های فوری نوی

تینر های فوری واکو در لیبل های 646 ،  647 ، 10000 ، 12000 ، 15000 ، 20000 و  30000، مناسب برای تمامی شـرایط آب و هوایی

 بسته بندی:

بسته بندی: 48 / 0 کوارت ، 86 /0 کوارت ، 96 /0 کوارت  ، 3 کوارت ، 7 /3 کوارت  ، حلب و بشکه

ویژگیها:

قدرت حلالیت بالا، قدرت تبخیر مناسب ، دامنه تقطير 50 – 150 درجه سانتیگراد ، بی رنگ بدون مواد سرطان زا با محدودیت ph مناسب.

موارد مصرف:

0000ا و 12000 : مخصوص انواع بتونه فوری، آستر فوری ، انواع رنگهای فوری چوب، سیلر کلیر و نیم پلی استر

15000 : مخصوص انواع رنگهای اتومبیلی

20000: انواع رنگهای اتومبیلی ، پلی یورتان ، بیس کوت

30000: محصولات دو جزئی پلی یورتان

ویژگی تینر 000 30 : حفظ براقیت کلیر یا رنگ دو جزئی، ایجاد یکنواختی در سطح ، تنظيم سرعت خشک شدن مناسب