تینرهای بیس کوت و پلی یورتان واکو

تینرهای بیس کوت و پلی یورتان واکو

برای رنگ های اتومبیلی، کلیرپلی یورتان دو جزئی، رنگ های 21 و بیس کوت

تینری با قدرت حلالیت بالا

ویژگی ظاهری: مایع – شفاف

موارد مصرف:

به عنوان تینر در تمامی محصولاتی که بر پایه ی نیترات سلولوز تولید شده اند استفاده می شود. و تخصصی ترین تینر برای رنگ های اتومبیلی، کلیر پلی یورتان دو جزئی، رنگهای 21 و بیس کوت می باشد.

شرایط نگهداری:

در محیط سرپوشیده و زیر دمای 30C و در محیط عاری از مواد اشتعال زا نگهداری شود.

هشدار:

 10 R – آتشزا – R3638 – محرک.