رنگ فوری خودرو
رنگ فوری خودرو
رنگ فوری خودرو
رنگ فوری خودروی هافمن

رنگ فوری خودروی هافمن

رنگ نیترو سلولزی هافمن بر پایه رزین نیترو سلولز و الکید مخصوص تولید شده است که براقیت و ثبات بسیار خوبی را در مقابل نور و عوامل جوی از خود نشان می دهد. این رنگ مقاومت بسیار بالایی در برابر بنزین و روغن های معدنی دارا می باشد.

موارد استفاده:

رنگ نیترو سلولزی هافمن به عنوان پوشش نهایی جهت انواع اتومبیل و فلز و سایر وسایل مصرف دارد. این رنگ بایستی روی سطوحی که کاملا تمیز و خشک می باشد به کار برده شود.

 شرایط کاربرد:

قبل از مصرف محتویات قوطی را کاملا به هم زده، یکنواخت نمایید و سپس با تینـــر فـــوری  مخـلوط نـمــوده و استفاده کنید. تینر نامرغوب در چسبندگی به سطح و براقیت و سایر خصوصیات فیزیکی آن اثر نامطلوب به جای می گذارد.از تینر  جهت رقیق کردن و شست و شوی وسایل استفاده کنید.

رنگ فوری خودروی هافمن